T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ANKARA / YENİMAHALLE - Emin Sağlamer İlkokulu

Rehberlik Nedir ?

Rehberlik; bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, ilgili kişilerce yürütülen hizmetlerdir.

Okulumuzda, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış temeline oturtulmuştur. Bilimsel ilke ve yöntemlerle öğrenciyi bir bütün olarak her yönü ile tanımaya çalışıp, bireye yönelik hizmetler verilmektedir. Çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almamızın nedeni, öğrenci ile ilgili tüm okul çalışanlarının aynı anlayış ve işbirliği içinde hareket etmeleridir.

Rehberlik çalışmalarımızda "Öğrenci Odaklı" bir anlayış benimsenmektedir. Öğrenci sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Öğrencinin kendine özgü yeteneklerini ilgi ve ihtiyaçlarına göre, sosyal, duygusal ve akademik yönden geliştirebilmesi için aileler, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle çalışmalar sürdürülmektedir. Rehberlik hizmetleri yoluyla öğrencinin kendi kişiliğini daha iyi tanıması, olumlu ve güçlü yönlerini görmesi ve geliştirmesi, yaşam boyu karşılaşacağı problemlere çözüm yolları bulma yetisi kazanması ve kendi kendine yeterli hale gelmesine olanak sağlanır.

Öğrencilerimizin normal gelişim süreci içerisinde karşılaşabilecekleri güçlükleri sorun haline gelmeden çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüten merkezimizin hedefleri:

Öğrencilerimizin,

· Kendilerini tanıyan, sağlıklı kararlar alabilen;

· Karşılaştığı sorunlara uygun çözüm yolları bulabilen, kendisi için uygun seçimler yaparak, gerçekçi kararlar alabilen;

· Var olan tüm ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen, programlı çalışmanın önemini kavramış;

· Hayata olumlu bakabilen, hoşgörü ve saygıyı ön planda tutan;

· İnsanlarla etkili iletişim kurabilen, insan ilişkilerine değer veren;

· Her bireyin değerli olduğuna inanarak, bireysel farklara önem veren, onların duygularını anlamaya çalışan;

· Mutlu, sağlıklı ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılmasına yardımcı olmaktır.

 

Bu amaçlar doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi çalışmalarını eğitsel, kişisel ve mesleki alanda yürütür. Bu çalışmalar öğrenciyi tanıma, izleme, destekleme ve yönlendirme şeklinde yapılmaktadır.

Yayın: 24.12.2012 - Güncelleme: 14.11.2014 10:57 - Görüntülenme: 247